Požární technik (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Vykonávání preventivních protipožárních prohlídek.
  • Určování míst se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a počtu členů protipožárních hlídek.
  • Vykonávání školení o ochraně před požáry a odborné přípravy protipožárních hlídek.
  • Vypracovávání, vedení a udržování dokumentace ochrany před požáry v souladu se skutečným stavem.
  • Určování požadavků protipožární bezpečnosti při změně užívání staveb.
  • Vypracovávání dokumentace o charakteristice protipožární bezpečnosti užívané stavby.
  • Organizování a vyhodnocování cvičných požárních poplachů.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Požární technik
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.