Pracovník bezpečnostní služby (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Zabezpečování ochrany fyzických osob a soukromého majetku.
  • Vykonávání pravidelných obchůzek kolem svěřeného objektu a přilehlých prostorů.
  • Vykonávání obchůzek v případě signalizovaného narušení chráněného prostoru.
  • Monitorování objektu a přilehlých prostorů pomocí bezpečnostního kamerového systému.
  • Zjišťování a zaznamenávání totožnosti osob.
  • Kontrolování osob při vstupu do objektu, vykonávání pravidelných nebo náhodných osobních prohlídek při podezření na přítomnost nebezpečných a nepovolených předmětů.
  • Kontrolování osob při opouštění objektu, vykonávání pravidelných nebo náhodných osobních prohlídek při podezření z krádeže nebo zpronevěry majetku.
  • Používání hmatů, chvatů a jiných donucovacích prostředků v případě potřeby.
  • Spolupracování se složkami policie, hasičského a záchranného sboru.
  • Poskytování pomoci a poradenství veřejnosti.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Pracovník bezpečnostní služby
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.