Technik BOZP (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Vykonávání kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a norem na pracovišti.
  • Navrhování opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Tvorba a aktualizace interních směrnic BOZP.
  • Realizace vstupních a průběžných školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Vykonávání kontrol a bezpečnostních auditů.
  • Spolupracování se státními orgány při vyšetřování pracovních úrazů, sepisování protokolů.
  • Sledování legislativních změn v oblasti BOZP.
  • Vedení dokumentace a evidence o stavu BOZP.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Technik BOZP
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.