Voják (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Zúčastňování se tuzemských a zahraničních vojenských operací.
  • Plnění příkazů nadřízeného.
  • Zodpovídání za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj.
  • Ošetřování svěřené vojenské výstroje a výzbroje.
  • Obsluhování motorových vozidel a vojenské techniky.
  • Napomáhání civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí (povodně apod.).
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Voják
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.