Cukrář (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Přebírání, kontrolování a uskladňování surovin pro cukrářskou výrobu.
  • Připravování široké škály cukrářských polovýrobků, polotovarů a hotových výrobků.
  • Obsluhování strojně-technologických zařízení.
  • Důsledné dodržování receptur, kvality a množství použitých surovin.
  • Dodržování přísných hygienických standardů a postupů.
  • Vykonávání senzorické kontroly jakosti výrobků.
  • Krájení a zdobení hotových cukrářských výrobků.
  • Odebírání vzorků z polovýrobků, polotovarů a hotových výrobků pro účely laboratorního rozboru.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Cukrář
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.