Potravinářský technolog (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Vymýšlení nových a vylepšování existujících receptur polotovarů, zemědělských výrobků, sladkostí, sirupů, olejů, alkoholických a nealkoholických nápojů apod.
  • Kontrolování senzorických vlastností přijatých surovin.
  • Odebírání vzorků a jejich posílání na fyzikálně-chemickou a mikrobiologickou analýzu.
  • Vykonávání dohledu nad dodržováním receptur a správného technologického postupu výrobním oddělením.
  • Kontrolování výrobních nákladů a navrhování opatření k jejich minimalizaci.
  • Vedení a aktualizování technologické dokumentace.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Potravinářský technolog
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.