Zemědělský inženýr, agronom (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Připravování osevných postupů zemědělských plodin.
  • Zabezpečování osiva, organických a anorganických hnojiv, chemických ochranných látek a strojového parku pro výrobu požadovaných plodin.
  • Vykonávání dohledu nad zpracováním a přípravou půdy, výsevem a výsadbou.
  • Kontrolování vývoje rostlin, zajištění jejich výživy a ochrany během vegetace.
  • Sbírání plodin a jejich následné zpracování nebo skladování.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Zemědělský inženýr, agronom
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.