Zemědělský technik (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Zodpovídání za pěstování, postřikování, sklizeň, uskladňování a prodávání zemědělských plodin.
  • Obsluhování zemědělských strojů a zařízení a jejich udržování v provozuschopném stavu.
  • Odebírání vzorků ze zemědělských plodin a hospodářských zvířat.
  • Vykonávání experimentů zaměřených na zvýšení úrodnosti zemědělských plodin, užitkovosti hospodářských zvířat a jejich odolnosti vůči chorobám a škůdcům.
  • Zaznamenávání zjištěných skutečností, jejich analyzování a vytváření závěrů.
  • Umývání a sterilizování laboratoře a laboratorního vybavení.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Zemědělský technik
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.