Zemědělský technolog (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Zkoumání kvality a složení zemědělské půdy jakož i podzemní a závlahové vody.
  • Výběr zemědělských plodin vhodných k pěstování v dané lokalitě.
  • Identifikace málo úrodné půdy a navrhování opatření ke zlepšení její úrodnosti.
  • Umisťování pastí na hmyz, sbírání a evidování množství odchyceného hmyzu.
  • Spolupráce na výzkumu a vývoji průmyslových hnojiv, herbicidů a pesticidů.
  • Poskytování poradenství pěstitelům zemědělských plodin a chovatelům hospodářských zvířat.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Zemědělský technolog
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.