Zootechnik (Zemědělství a potravinářství)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Zabezpečování plynulého provozu na farmě.
  • Sledování zdravotního stavu a užitkovosti chovaných zvířat.
  • Navrhování zlepšení ve výrobním procesu.
  • Vykonávání veterinárních zákroků ve spolupráci s veterinárním lékařem.
  • Kontrolování činností podřízených zaměstnanců.
  • Zabezpečování dezinfekce, dezinsekce a deratizace na farmě.
  • Zasílání pravidelných informací o stavu, přesunech, úhynech a užitkovosti zvířat státním kontrolním institucím.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Zootechnik
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.