Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Poslední aktualizace: 2. ledna 2020
Zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti