Zákoník práce

Poslední aktualizace: 13. března 2019
Zákoník práce upravuje pracovněprávní a kolektivní pracovněprávní vztahy.