Průměrná hrubá měsíční mzda

Poslední aktualizace: 3. června 2019
Co je průměrná hrubá měsíční mzda a jak se počítá? Zjistěte základní informace o průměrné mzdě a nahlédněte na její vývoj v průběhu let

Podíl mezd bez ostatních osobních nákladů, který připadl v průměru na jednoho zaměstnance (vedeného v evidenčním počtu zaměstnanců) za jeden měsíc.
Výpočet hrubé měsíční mzdy se provádí podle vzorce:

m = M / (Zfo * n), kde je

m – průměrná hrubá měsíční mzda
M – mzdy bez ostatních osobních nákladů za sledované období
Zfo – průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období
n – počet měsíců sledovaného období

tabulka - průměrná hrubá měsíční mzda v ČR

Nominální průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby dosáhla v 1. čtvrtletí 2008 výše 22 531 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 120 Kč. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila meziročně o 2 512 Kč na 23 174 Kč, v nepodnikatelské sféře o 678 Kč na 20 204 Kč.

 

Tabulka průměrné hrubé měsíční mzdy

  Období  1993  1994  1995  1996    1997    1998    1999   2000    2001   2002    2003    2004     2005    2006    2007
ČR celkem 5 904 7 004  8 307 9 825  10 802  11 800   12 797 13 614 14 793 15 866 16 917 18 041  18 992  20 219  21 694

 

Zdroj: Český statistický úřad