Finanční a nefinanční benefity

Poslední aktualizace: 3. června 2019
Odměňování zaměstnanců už delší dobu neznamená jen měsíční vyplácení mezd. Stále větší důraz se v současnosti klade na finanční i nefinanční benefity.

Společnosti prostřednictvím poskytování různých zaměstnaneckých výhod motivují zaměstnance k vyšším výkonům, snaží se udržet si kvalitní zaměstnance a ve velké konkurenci chtějí získat ty nejlepší.

Finanční benefity

Finanční benefity mohou být nárokovatelné (zaměstnanec je má zaručeny v pracovní smlouvě) nebo dobrovolné (odvíjejí se od velikosti zisku společnosti). První skupina sestává především z vyplácení takzvaného 13. nebo 14. platu. Druhá skupina těchto benefitů se obvykle vyplácí ve čtvrtletních, půlročních nebo ročních intervalech a závisí na ekonomickém výsledku společnosti za předchozí účetní rok. Odměna se vyplácí jako určité procento z čistého zisku společnosti.

Provize a odměny

V současnosti se v odměňování zaměstnanců klade velký důraz na takzvanou zásluhovost – čím vyšší přínos má zaměstnanec pro společnost, tím vyšší odměnu dostane. Proto jsou v moderních systémech odměňování zahrnuty různé provize a odměny závislé na výsledcích prodeje nebo ziskovosti projektů, obvykle vyjádřené v procentech. Obchodník si tak ke své měsíční hrubé mzdě může navíc vydělat například 5 % z tržeb za prodej produktu, který za daný měsíc sám uskutečnil.