Otázky, které personalisté na pracovním pohovoru nemohou pokládat

Poslední aktualizace: 27. května 2019
Personalista se Vás nemůže ptát na všechno. Jsou otázky a témata, která by měla být na pracovním pohovoru tabu. Víte, které to jsou?

Během pracovního pohovoru by se Vás personalisté měli tázat pouze na otázky, které souvisí s výkonem práce. Vyloučeny jsou jakékoliv diskriminační otázky. Ty se vztahují k informacím o Vašem soukromí, víře, rodinném stavu nebo sexuální orientaci.

Příklady nevhodných otázek:

Jste ženatý/vdaná?
Chystáte se v dohledné době otěhotnět?
Nejste těhotná?
Máte děti?
Spáchal/spáchala jste zločin?
Jaký je Váš zdravotní stav?
Berete nějaké léky?
Jaké je Vaše náboženské vyznání?
Koho jste volil/volila?
Zajdete si po práci na drink? Pijete? Kouříte?
Jaká je Vaše sexuální orientace?

Jak zareagovat na nevhodné otázky?

Jak zareagovat, pokud se s nevhodnými otázkami přeci jen setkáte? Slušně a zdvořile uveďte, že na otázku odpovídat nebudete, můžete i vysvětlit proč. V žádném případě nereagujte prudce nebo agresivně.

Uvádíme možné odpovědi:

„Pokud je to možné, rád/ráda bych se této otázce vyhnul/vyhnula.“
„Není mi komfortní odpovídat na tuto otázku.“
„Může moje odpověď ovlivnit výsledek pohovoru?“
„Rád/ráda bych se zaměřil/zaměřila na osobnostní předpoklady a dovednosti vztahující se k pozici.“

Přečtěte si též: Otázky na pohovoru