Jaké vás čekají otázky na pohovoru

Poslední aktualizace: 4. května 2022
Jistě to znáte. Čeká vás důležitý pohovor a vy nemáte ani ponětí, co se vás mohou zeptat. Štěstí přeje připraveným, proto nic nenechte náhodě a seznamte se s těmi nejčastěji kladenými otázkami na přijímacím pohovoru.

Úvod:

 • Našel/našla jste nás bez problémů? Jaká byla cesta?

Osobní fakta/sebehodnocení

 • Mohl/a byste nám říci něco o sobě?
 • Jak byste se charakterizoval/a? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jaké máte schopnosti, dovednosti?
 • Co Vás motivuje?
 • Co Vás naopak demotivuje?
 • Kdybyste se měl porovnat se svými současnými kolegy, v čem jste lepší/v čem horší, kde byste měl/a na sobě více zapracovat?
 • Kdybyste mohl/a říci, co je pro Vás „ideální práce“, jak byste jí popsal/a?
 • Zabýval/a jste se na vysoké škole ještě nějakými jinými aktivitami?
 • Absolvoval/a jste nějaké kurzy/školení nesouvisející přímo s Vaším povoláním?
 • Máte nějaké zájmy/koníčky?
 • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
 • Kdybyste měla možnost, ucházel/a byste se o vyšší pracovní pozici, s větší zodpovědností?
 • Riskujete často? Pokud ano, mohl/a byste popsat situaci, kdy jste musel/a riskovat?
 • Co Vás dokáže při práci nejvíce rozzlobit?

Práce v týmu

 • Co byste udělali v situaci, kdyby se jeden člen teamu vyhýbal zadaným úkolům a přesouval by je na ostatní?
 • S jakými lidmi se Vám dobře spolupracuje?
 • Co očekáváte od svého šéfa?
 • Jak vnímáte kritiku?
 • Pracuje se Vám lépe v týmu nebo samostatně?
 • Co uděláte, když Vás kolega požádá o pomoc při něčem, co není Vaší pracovní náplní?

Jazykové schopnosti a práce na PC

 • Máte zkušenosti s prací s PC? V jakých programech momentálně pracujete? Můžete charakterizovat Vaší úroveň? (Word, Excel, Internet, Power Point, Access)
 • Ovládáte nějaký cizí jazyk?
 • Jak byste zhodnotili znalost Vašich jazkových schopností? (základy, schopnost domluvit se, schopnost plynulé komunikace, i písemně?)

Stresová odolnost

 • Uveďte, jak na Vás působí stres? (motivuje Vás, nebo spíše demotivuje?)
 • Byla nebo je pro Vás Vaše současná práce stresující? Proč?
 • Co děláte, když máte hodně práce?

Bývalá práce

 • Řekněte nám něco o Vašem současném zaměstnání?
 • Proč chcete odejít ze současného zaměstnání?
 • Jaká byla Vaše náplň práce ve Vašem posledním zaměstnání?
 • Jaké úkoly jste měl/a na starosti?
 • Jaká byla Vaše zodpovědnost?
 • Měl/a jste rozhodovací pravomoci?
 • Měl/a jste možnost kariérního růstu?
 • Jaké bylo Vaše postavení v pracovním kolektivu?
 • Mohl/a byste stručně popsat Vaši dosavadní kariéru?
 • Mohl/a byste nám popsat, jak vypadal Váš běžný pracovní den?
 • Co Vás nejvíce ve Vaší práci uspokojovalo? Naopak – co Vás neuspokojovalo?
 • Kdybyste měl/a říci, na co jste byl/a ve Vašem posledním zaměstnání pyšný/á? Čeho jste dosáhl/a?
 • Provedl/a, implementoval/a nebo zavedl/a jste nějaké změny, které ovlivnily úspěšnost Vašeho oddělení/firmy?
 • Co se Vám v poslední době povedlo?
 • Co se Vám v poslední době nepovedlo?
 • Jak myslíte, že by Vás charakterizoval Váš nadřízený?
 • Jak myslíte, že by Vás charakterizovali Vaši kolegové/přátelé/rodina?
 • Mohl/a byste nám říci, jaké úkoly jste musel/a ve svém zaměstnání řešit?
 • Z vašeho životopisu vidíme, že jste pracoval/a na stejné pozici několik let. Mohli bychom vědět, proč jste tak dlouho setrvával/a na stejné pozici?
 • Měl/a jste někdy na starosti další zaměstnance? Jaké máte zkušenosti s řízením/vedením lidí?

Budoucí zaměstnání

 • Jak jste se dozvěděla o nabízené pozici?
 • Kdo Vám tuto pozici doporučil?
 • Co víte o naší firmě?
 • Proč jste se rozhodl/a ucházet o toto místo?
 • Představili jsme vám náplň práce – myslíte si, že odpovídá nabízené místo Vašim představám o rozvoji Vaší budoucí kariéry?
 • Obsahuje tato práce něco, co jste postrádal/a ve vašem posledním zaměstnání?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Víte nebo znáte konkurenční produkty/služby z našeho oboru? Mohl/a byste jmenovat některou naši konkurenci?
 • Jaké jsou podle Vás nejdůležitější předpoklady pro nabízenou pozici?
 • Mohl/a byste nám říci, čeho chcete dosáhnout v horizontu 3 let?
 • Co očekáváte od svého potenciálního zaměstnavatele?
 • Jste ochotný/á cestovat za prací?
 • Jistě si hledáte práci i jinde? Musíte se v nejbližší době rozhodnout?
 • Uvažujete v budoucnosti o studiu?
 • Měl/a byste zájem zvyšovat si svoji kvalifikaci v oboru?
 • V jaké oblasti byste se rád/a rozvíjel/a?
 • Jaký je Váš dlouhodobý cíl?
 • Jakým způsobem si organizujete Vaši práci?
 • Jaké kurzy byste potřeboval/a, abyste mohl/a lépe vykonávat Vaší práci?
 • Jaké máte plány do budoucnosti?
 • Kdybychom Vám tuto pracovní pozici nabídli, do kdy byste nám mohl/a říci Vaše rozhodnutí?
 • Kdy byste mohl/a nastoupit?
 • Jakou máte finanční představu? (na začátku a po zkušební době?, jiné benefity?)
 • Chtěl/a byste se na něco zeptat? Máte nějaké otázky?

Manažerské zkušenosti

 • Mohli bychom vědět, kolik lidí momentálně řídíte?
 • Jaký styl řízení upřednostňujete? (demokratický, autoritativní, liberální)
 • Jakým způsobem kontrolujete práci svých podřízených?
 • Jak často komunikujete se svými podřízenými a o čem?
 • Jakým způsobem řešíte konflikty, pokud se vyskytnou na pracovišti?
 • Jakým způsobem se snažíte motivovat své podřízené?
 • Museli jste někdy ve Vaší kariéře řešit problémového zaměstnance? Mohl/a byste popsat konkrétní situaci?
 • Zkuste se zhodnotit, co by o Vás řekli Vaši podřízení, jak by Vás ohodnotili?
 • Co je podle Vás nejtěžší na práci manažera?
 • Jaké nepopulární rozhodnutí směrem k Vašim podřízeným jste musel/a naposledy vykonat?
 • Jaký je Váš dlouhodobý cíl v pracovní oblasti?
 • Na základě jakých kritérií se rozhodujete?
 • Co pro Vás znamená změna?
 • Uveďte prosím příklad, kdy jste se těžko ztotožnili se změnou v rámci pracovního procesu? Proč se Vám zdála náročná tato změna?
 • Inicioval/a jste už někdy změnu Vy osobně a jaká byla odezva?
 • Podle čeho si z více naléhavých úloh vyberete tu, kterou musíte udělat jako první? Jak si stanovujete priority?
 • Jaké rozhodnutí je pro Vás nejtěžší a proč?
 • Kdybyste byl/a jedním/jednou z členů představenstva a měl/a tu možnost, co byste momentálně změnil/a na práci společnosti?
 • Jakou podporu ze strany společnosti byste potřeboval/a?
 • Prosím Vás, můžete popsat situaci, kdy Vám změna podmínek nebo rozhodnutí vedení způsobilo těžkosti v práci? Co jste udělal/a?
 • Co uděláte, když Vám Váš nadřízený zadá úlohu, která je nereálná, a o které jste z vlastních zkušeností na 100% přesvědčený/á, že je nesplnitelná.
 • Co by podle Vás bylo potřebné udělat v průběhu 3 let ve společnosti XY?

Přečtěte si též: Jak se připravit na pohovor