Uchazeči o práci často čekají marně

Poslední aktualizace: 10. července 2017
Uchazeči o práci často čekají marně
Ne vždy potenciální zaměstnavatel nebo personální agentura na žádost uchazeče o volné pracovní místo odpovídá. Proč někdy uchazeči o práci čekají marně?

Při hledání nového zaměstnání lidé najednou dostávají jedno zamítavé stanovisko za druhým.

Ne vždy však potenciální zaměstnavatel nebo personální agentura na žádost uchazeče o volné pracovní místo odpovídá. Zejména lidé, kteří jsou bez práce delší dobu, velmi citlivě reagují na to,  že když se ozvou například na inzerát a dlouho čekají na odpověď,  případně se odpovědi, ať už kladné nebo záporné vůbec nedočkají. Takové ignorování podkopává jejich sebevědomí a snižuje motivaci. Podobnou zkušenost má i 42 letá Anna,  která si práci hledá už několik měsíců. Odpověděla na více než 89 inzerátů a z oslovených společností a agentur se jí ozvalo necelých třicet.

Odborníci připomínají, že při některých, zejména středních a vyšších pozicích trvá výběrové řízení i pár týdnů a ne každý personalista ví, že je korektní a taktní poslat uchazeči alespoň zprávu o tom,  co se s jeho žádostí děje, zda jsou dodané materiály kompletní,  zda byl zařazený do prvního výběrového kola apod. Všeobecně platí, že uchazeč by měl dostat odpověď nejpozději do 14 dní.

„Týdně dostáváme množství žádostí o přijetí do pracovního poměru. Jejich počet je různý a závisí na tom, kolik a zejména jaká pracovní místa v daném čase inzerujeme. Samozřejmě,   že  k nám pravidelně přichází i životopisy tzv. samospádem. Při zpracování žádostí postupujeme opět v závisloti na pracovní místo a jeho hodnoty na trhu práce, přičemž personální společnosti využíváme, pokud jde o manažerské pozice, resp. o pozice, na které je náročné najít vhodné kandidáty“, říká Soňa Lacušková,  personální manažerka společnosti Penta Investment.

Pokud jde o reakce na žádosti uchazečů, o které nemají zájem, nebo kteří nesplňují daná kritéria, posílají jim vyrozumění o této skutečnosti. „Považujeme za správné,  že je žadatel informovaný.  Jiná z možností je upozornit uchazeče napřed, že pokud nesplní stanovené požadavky, nebudeme jej kontaktovat. Tento způsob je možné využít při inzerci,  především při pracovních místech,  kde je sice vysoký zájem,  ale mnoho uchazečů nesplňuje podmínky. Osobní materiály uchazečů,  pro které nemáme vhodnou práci, po uvědomění zkartujeme“, dodává Soňa Lacušková.

Uchazeč o volné pracovní místo by však v případě mlčení osloveného zaměstnavatele nebo personální agentury neměl pasivně čekat. Pokud o práci skutečně stojí, měl by příslušnému pracovníkovi zatelefonovat nebo poslat e-mail a informovat se o tom, zda jeho žádost a ostatní materiály přišly v pořádku a v jaké fázi se výběrové řízení momentálně nachází.  „Aktivní zájem neočekáváme od uchazečů,  kteří posílají žádosti tzv. samospádem. Ti totiž mnohokrát trefují naslepo bez uvedení pracovního místa, resp. pracovní oblasti, ve které by se chtěli uplatnit. Aktivní zájem očekáváme od uchazečů,  se kterými už vstupujeme do výběrového řízení“, vysvětluje Soňa Lacušková.

Při posílání žádosti je podle ní velmi důležité v první řadě to,  zda uchazeč reaguje na nabídky,  které odpovídají jeho kvalifikaci a schopnostem. Chyb z praxe je více. „Například nepřehlednost,  neúplné informace nebo informace,  které nejsou relevantní pro dané pracovní místo. Šanci na úspěch mají v první řadě ti,  kteří splňují stanovená kritéria,  to ale jen ze životopisu nezjistíme“, uzavírá Soňa Lacušková.

[Jana Hyžová; 24 hodín]