Příprava na pohovor

Poslední aktualizace: 23. března 2020
Pokud na Váš životopis zareagoval potenciální zaměstnavatel a pozval vás na pohovor, gratulujeme. Zvyšte šance na úspěch a dobře se na pohovor připravte.

Odezva na životopis

Pokud na Váš životopis zareagoval potenciální zaměstnavatel a pozval vás na pohovor, tak vám gratulujeme. Znamená to, že jste vašeho potenciálního zaměstnavatele zaujali a splnili jste základní požadavky na postup do dalšího kola výběrového procesu. V užším výběru se pravděpodobně ocitli i další nadějní kandidáti a zaměstnavatel si z nich bude vybírat toho nejvhodnějšího. Abyste zvýšili vaše šance na úspěch, je dobré se na pohovor připravit.

Bez odezvy na životopis

Pokud na váš životopis nereagovali a máte o pracovní nabídku velký zájem, přičemž splňujete stanovené požadavky, kontaktujte společnost a ověřte si svoje možnosti ucházení se o pracovní místo. Pokud na váš životopis nezareagují, nevěšte hlavu a buďte vytrvalý ve sledování nabídek a v reagování na ně.

Domácí příprava na pohovor

Soustřeďte se na některé podstatné body, které mohou zvýšit vaše šance na úspěch.

A.  Vaše údaje:

Personalista si bude pravděpodobně ověřovat informace ze životopisu anebo motivačního listu, proto nebuďte překvapený, když se na ně bude ptát. Je dobrým zvykem uvedené informace doložit relevantními fakty, znalostmi.

B.  Informace o firmě:

Je užitečné zjistit si alespoň základní informace (oblast působení, produkty, služby, případně informace o konkurenci). Zdrojem informací může být internet – webová stránka firmy, jiné internetové odkazy, například výroční zprávy apod. Vhodným zdrojem informací mohou být i vaši známí, kteří v dané firmě pracují.

C.  Obsah inzerované pozice:

Může se stát, že si nebudete přesně pamatovat obsah dané pozice, pokud jste kontaktovali více společnosti. Proto si inzerovanou nabídku vytiskněte a případně vezměte s sebou. Projděte si pracovní náplň, požadavky pracovního místa a připravte si otázky k pracovnímu místu.

D.  Pohovor v cizím jazyce:

Připravte se na to, že pokud jste uvedli ve vašich materiálech znalost jazyka, může být část, případně celý rozhovor, vedený v cizím jazyce.

E.  Více kol a více osob:

Součástí výběrového procesu bývá několik kol pohovorů, proto se připravte na to, že vám pracovní míst nenabídnou hned po prvním pohovoru. Po dobu pohovorů se můžete setkat s více zástupci společnosti dohromady.

F.  Často kladené otázky:

Dopředu si připravte odpovědi na často kladené otázky:

  1. Proč chcete pracovat pro naši společnost?
  2. Proč odcházíte ze současného zaměstnání?
  3. Vyjmenujte vaše silné stránky. Jak se projevily v posledním zaměstnání?
  4. Popište, v čem byste se chtěli dále rozvíjet a proč.
  5. Pracujete raději v kolektivu anebo sám? A proč?
  6. Jak řešíte konflikty? Popište konkrétní situaci, jak jste zvládli konflikt.
  7. Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?
  8. Jaké jsou vaše zájmy a mimopracovní aktivity? A jiné.

G.  Psychická pohoda:

Období, ve kterém si hledáte práci je velmi vyčerpávající. Přesto se snažte být v psychické pohodě. Pracovní pohovory berte tak, že jde o partnerské setkání, při kterém může dojít k uzavření, resp. neuzavření dohody z kterékoliv strany. V průběhu pohovorů nedávejte najevo nervozitu, netrpělivost, ostýchavost a nerozhodnost.

Telefonické interview

Před samotným pohovorem můžete být účastníkem telefonického rozhovoru. Cílem takového rozhovoru může být pozvání na pohovor, prosba o zaslání doplňujících informací, předběžný pohovor zaměřený na předvýběr, nebo 1. kolo pohovoru v rámci výběrového procesu. Potenciální zaměstnavatel se může ptát na podrobnosti z vašeho životopisu, zjišťuje, zda skutečně splňujete podmínky na přijetí, ověřuje si, zda máte skutečný zájem o pozici. Zjišťuje, jak působíte po dobu prvního kontaktu a jak reagujete na neočekávané situace. Snažte se odpovídat na otázky, jasně, výstižně a pohotově.

Najděte si vhodné místo a zabezpečte si podmínky tak, abyste mohli vyprávět a dobře jste slyšeli. Pokud se stane, že nemůžete v daný moment telefonovat, navrhněte termín, kdy se vám mohou ozvat, případně že se jim ozvete vy. V telefonu buďte přívětivý, milý, ochotný a mějte na paměti, že i váš hlas a způsob, jak reagujete, může podpořit úspěšnost ve výběrovém procesu. Pokud se stane, že v době, kdy si hledáte zaměstnání, máte zmeškaný hovor, zavolejte zpět. Možná to byl váš potenciální zaměstnavatel s výbornou pracovní nabídkou.