Jak se připravit na pohovor

Poslední aktualizace: 4. května 2022
Jestliže na Váš životopis zareagoval potenciální zaměstnavatel a pozval vás na pohovor, gratulujeme. Zvyšte šance na úspěch a dobře se na pracovní pohovor připravte.

Odezva na životopis

Pokud na Váš životopis přišla odpověď od potenciálního zaměstnavatele a s ní také pozvánka na přijímací pohovor, tak vám gratulujeme. Znamená to, že jste vašeho potenciálního zaměstnavatele zaujali a splnili jste základní požadavky na postup do dalšího kola výběrového procesu.

V užším výběru se pravděpodobně ocitli i další nadějní kandidáti a zaměstnavatel si z nich bude vybírat toho nejvhodnějšího. Abyste zvýšili vaše šance na úspěch, je dobré se připravit na pohovor a otázky, které vás budou čekat.

Bez odezvy na životopis

Pokud na váš životopis nereagovali a máte o pracovní nabídku velký zájem, přičemž splňujete stanovené požadavky, kontaktujte společnost a ověřte si svoje možnosti ucházení se o pracovní místo.

Pokud na váš životopis nezareagují, nevěšte hlavu a buďte vytrvalí ve sledování nabídek a v reagování na ně.

Domácí příprava na pohovor

Soustřeďte se na některé podstatné body, které mohou zvýšit vaše šance na úspěch.

A.  Vaše údaje:

Personalista si bude pravděpodobně ověřovat informace ze životopisu anebo motivačního listu, proto nebuďte překvapení, když se na ně bude ptát. Je dobrým zvykem uvedené informace doložit relevantními fakty a znalostmi.

B.  Informace o firmě:

Je užitečné zjistit si alespoň základní informace (oblast působení, produkty, služby, případně informace o konkurenci). Zdrojem informací může být internet – webová stránka firmy, jiné internetové odkazy, například výroční zprávy apod. Vhodným zdrojem informací mohou být i vaši známí, kteří v dané firmě pracují.

C.  Obsah inzerované pozice:

Může se stát, že si nebudete přesně pamatovat obsah dané pozice, pokud jste kontaktovali více společnosti. Proto si inzerovanou nabídku vytiskněte a případně vezměte s sebou. Projděte si pracovní náplň, požadavky pracovního místa a připravte si otázky k pracovnímu místu.

D.  Pohovor v cizím jazyce:

Připravte se na to, že pokud jste uvedli ve vašich materiálech znalost jazyka, například anglického, může být část, případně celý pohovor, vedený v angličtině.

E.  Více kol a více osob:

Součástí výběrového procesu bývá několik kol pohovorů, proto se připravte na to, že vám pracovní místo nenabídnou hned po prvním pohovoru. Po dobu pohovorů se můžete setkat s více zástupci společnosti dohromady.

F.  Často kladené otázky:

Dopředu si připravte odpovědi na často kladené otázky:

  1. Proč chcete pracovat pro naši společnost?
  2. Proč odcházíte ze současného zaměstnání?
  3. Vyjmenujte vaše silné stránky. Jak se projevily v posledním zaměstnání?
  4. Popište, v čem byste se chtěl/a dále rozvíjet a proč.
  5. Pracujete raději v kolektivu anebo sám? A proč?
  6. Jak řešíte konflikty? Popište konkrétní situaci, jak jste zvládl/a konflikt.
  7. Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?
  8. Jaké jsou vaše zájmy a mimopracovní aktivity? A jiné.

G.  Psychická pohoda:

Období, ve kterém si hledáte práci je velmi vyčerpávající. Přesto se snažte být v psychické pohodě. Pracovní pohovory berte tak, že jde o partnerské setkání, při kterém může dojít k uzavření, resp. neuzavření dohody z kterékoliv strany. V průběhu pohovorů nedávejte najevo nervozitu, netrpělivost, ostýchavost a nerozhodnost.

Telefonické interview

Před samotným pohovorem můžete být účastníkem telefonického rozhovoru. Cílem takového rozhovoru může být pozvání na pohovor, prosba o zaslání doplňujících informací, předběžný pohovor zaměřený na předvýběr, nebo 1. kolo pohovoru v rámci výběrového procesu.

Potenciální zaměstnavatel se může ptát na podrobnosti z vašeho životopisu, zjišťuje, zda skutečně splňujete podmínky na přijetí, ověřuje si, zda máte skutečný zájem o pozici. Zjišťuje, jak působíte po dobu prvního kontaktu a jak reagujete na neočekávané situace. Snažte se odpovídat na otázky, jasně, výstižně a pohotově.

Najděte si vhodné místo a zabezpečte si podmínky tak, abyste mohli vyprávět a dobře jste slyšeli. Pokud se stane, že nemůžete v daný moment telefonovat, navrhněte termín, kdy se vám mohou ozvat, případně že se jim ozvete vy.

V telefonu buďte přívětiví, milí, ochotní a mějte na paměti, že i váš hlas a způsob, jak reagujete, může podpořit úspěšnost ve výběrovém procesu. Pokud se stane, že v době, kdy si hledáte zaměstnání, máte zmeškaný hovor, zavolejte zpět. Možná to byl váš potenciální zaměstnavatel s výbornou pracovní nabídkou.

Přečtěte si též: Jaké vás čekají otázky na pohovoru