Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Poslední aktualizace: 12. července 2017
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Okamžité zrušení pracovního poměru je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru.

(Zaměstnanec)
Petra Javůrková
bytem Přívozní 654, Klatovy, PSČ 339 01
r.č. 810519/1981

 

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 3.3.2004 jste v naší společnosti zaměstnána jako Obchodní reprezentant.

V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, s Vámi tímto okamžitě

ruším pracovní poměr


neboť jste porušila pracovní kázeň, když jste se týden nedostavila do pracovního procesu bez udání důvodu.

V Klatovech 7.4.2007

(Zaměstnavatel)

ABC spol.s r.o
Petr Loukota, jednatel

Okamžité zrušení bylo zaměstnanci doručeno dne 7.4.2007.