Jak napsat dobrý životopis

Poslední aktualizace: 19. března 2019
Životopis je Vaším prvním kontaktem se společností, ve které chcete pracovat. Jeho úlohou je představit Vás, Vaše vzdělání, dosavadní kariéru a zkušenosti. Vaše šance na nové místo dokáže pozdvihnout, ale i potopit. Přinášíme Vám rady a tipy, jak si připravit neprůstřelně dobrý strukturovaný životopis.

Pokud už máte představu, zkuste si vytvořit životopis online. Profesia nabízí vzory životopisů, díky kterým budete mít vyplněné všechny důležité informace. Míru vyplnění údajů si můžete zkontrolovat.

Vytvořte si životopis online

Pokud přesně nevíte, jak na to, nebo si svůj životopis potřebujete po delší době aktualizovat, podívejte se na rady, co napsat do jednotlivých částí.

Osobní údaje
Správně uvedené osobní údaje pomohou, aby si Vás personalista zapamatoval už po prvním přečtení životopisu a mohl se s Vámi spojit. Uvádějte je vždy na první stranu a dostatečně viditelně.

 • Neuvádějte nepotřebné osobní údaje, jako je rodinný stav, národnost, politická příslušnost či osobní údaje o příbuzných. Personalistu to nezajímá, a ani nemá právo se Vás ptát.
 • Nebojte se věkové diskriminace a uveďte i datum narození. Pokud se jedná o pozici určenou pro starší ročníky nebo seniory, věk je spíše výhodou, jiné společnosti zase hledají právě čerstvé absolventy, kteří nemají návyky z jiné firmy.

Kontakt
Zkontrolujte si správnost kontaktních údajů, zejména přesně uvedené telefonní číslo a emailovou adresu.

 • Telefonní číslo uvádějte ve formátu s mezinárodní předvolbou +420
 • Nepoužívejte email, který má v názvu přezdívky, jako je například [email protected], a už vůbec ne vulgarismy. Nereagujte ani z pracovní adresy svého současného zaměstnavatele. Do životopisu je třeba dát soukromý email s Vaším jménem a příjmením, je to profesionálnější.

Fotografie
Nebojte se přidat svojí fotografii, personalista Vás bude vnímat osobněji. Vyberte však profilový portrét vhodný do formálního dokumentu, kde se sobě skutečně podobáte.

Přečtěte si také: Jakou fotografii použít do životopisu

Vzdělání
Začněte nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání. Vypište celý název školy, nepište zkratky.
Zmiňte obor, který jste studovali, získaný titul i rok ukončení.

 • Do životopisu patří i informace o externím studiu či nedokončení uvedeného studia. Pokud stále studujete, uveďte předpokládanou dobu ukončení.
 • Absolventi mohou uvést název diplomové práce, zejména pokud souvisí s pracovní pozicí, na kterou reagují. Připravte se však na to, že se zaměstnavatel bude ptát i na obsah a výstup z diplomové práce.
 • Základní školu uvádějte pouze v případě, že je to Vaše nejvyšší ukončené vzdělání.

Doplňující vzdělání
Kurzy, rekvalifikace nebo školení, které souvisejí s pozicí, na kterou se hlásíte ve výběrovém procesu, pozdvihnou Váš kredit.

 • Uveďte instituci, která vzdělání poskytla, dobu trvání, případně čím bylo studium zakončeno (certifikáty, oprávnění apod.).
 • Vyberte však pouze ty kurzy, které se týkají dané pozice, ostatní můžete zmínit na pohovoru.

Pracovní zkušenosti
Seřaďte pracovní historii chronologicky od nejaktuálnější směrem do minulosti. U každého zaměstnání uveďte název firmy a pracovní pozici, kterou jste zastávali, rok nástupu a odchodu a stručný popis Vaší pracovní náplně.

 • Stručně a jasně popište pracovní náplň, aby bylo jasné, co vše jste měli na starosti. Nekopírujte doslovně pracovní náplň, kterou Vám dal zaměstnavatel, a nepoužívejte interní zkratky, mohou být nesrozumitelné.
 • Pokud se jedná o neznámou, menší společnost, je dobré zmínit, čím se zabývá (např. IT společnost, výrobní společnost nábytku apod.).
 • Pokud si hledáte zaměstnání v jiné zemi, Vaše firma tam nemusí být známá, popište ji proto se zvýšenou pozorností.
 • Pokud za sebou máte mnoho zaměstnání, detailně se věnujte posledním třem pracovním místům. Ostatní zmiňte ve zkratce, více se jim můžete věnovat na pohovoru.

Znalosti
Ohodnoťte, jak ovládáte specifické znalosti a dovednosti, které si žádá daná pracovní pozice. Vyberte zejména to, co může potencionální zaměstnavatel považovat za přínosné a výjimečné (znalosti v projektovém řízení, různé vyhlášky, osvědčení na obsluhu zařízení v rámci konkrétních specializací apod.). Pokud máte praxi v něčem, co není úplně běžné, dejte o tom vědět. Uveďte i výrazné pracovní projekty či úspěchy, kterých jste dosáhli.
Jazykové znalosti
Napište konkrétní jazyky a úrovně, jak je ovládáte. Pokud si nejste jistí, nechte se otestovat odborníky.

 • Vyberte si některou ze standardizovaných úrovní: úplný začátečník (A1) / začátečník (A2) / mírně pokročilý (B1) / středně pokročilý (B2) / pokročilý (C1) / expert (C2).
 • Anglický jazyk si můžete otestovat online na www.tracktest.eu.
 • Pokud navštěvujete jazykovou školu, uveďte to. Zaměstnavatelé oceňují každou aktivitu navíc.
 • Zde se nedoporučuje klamat a lhát, personalista si Vaše znalosti může otestovat přímo na pohovoru.

Počítačové dovednosti

 • Ohodnoťte, jak zvládáte programy potřebné pro výkon daného povolání. Vyberte si některou z úrovní: základy/pokročilý/expert
 • Pokud máte znalosti grafických programů nebo zkušenost s programováním, uveďte konkrétní příklady a ukázky.

Řidičský průkaz
Pokud máte řidičský průkaz, přesně specifikujte skupinu a informaci o najetých kilometrech. Pokud řidičský průkaz nevlastníte, neuvádějte to v životopise.

Vaše vlastnosti
Popište svojí osobnost, buďte originální a nevyjmenovávejte přídavná jména jako „komunikativní, samostatný, kreativní“. Nebojte se svoje vlastnosti prezentovat v delších větách a podložte svoje tvrzení konkrétními příklady. Například: „Jsem týmový hráč“ můžete říci takto: „Schopnost spolupracovat a týmového ducha jsem prokázal působením v mezinárodním kolektivu. Kromě toho jsem se novým kolegům vždy věnoval i mimo práci. Brával jsem je na přednášky nebo jim ukazoval město.“

 • Vystihněte kladné stránky, nikdy nezmiňujte ty negativní. Pokud přikládáte i motivační nebo průvodní dopis, věnujte se více Vašim vlastnostem přímo v něm.

Zájmy
Hobby a volnočasové aktivity vypovídají o Vašich kvalitách či talentu. Zmiňte, co Vás baví a čemu se věnujete dlouhodobě. Můžete uvést i úspěchy, kterých se Vám podařilo dosáhnout, např. že jste úspěšně dokončili maraton, nebo veřejně vystavujete Vaše koníčky apod.

Reference
Reference nejsou povinnou součástí životopisu, ale v mnoha situacích jsou od potenciálních zaměstnavatelů žádány. Kontaktní osoby byste měli předem poprosit o souhlas a informovat je, kdo a kdy je bude kontaktovat, a na jakou pozici se hlásíte.
Reference by měly obsahovat:

 • Celé jméno, pozici a způsob kontaktu, který daná osoba preferuje.
 • Za relevantní zdroj referencí je považován Váš nadřízený, kolega na stejné úrovni, Vaši podřízení nebo i obchodní partner. V žádném případě se neodvolávejte na osoby, se kterými máte příbuzenský vztah (partner nebo rodina).
 • Pokud chcete reference poskytnout pouze finálnímu zaměstnavateli, uveďte větu: „Reference rád poskytnu na požádání.“

Mohlo by Vás zajímat: Reference
Součástí životopisu může být i proklik na osobní web či profesionální práce, kterými se chcete prezentovat.

Průvodní dopis
Když reagujete na jakoukoliv nabídku zaměstnání, měli byste odpovědět tzv. průvodním dopisem. Ať už přes Váš email nebo formulář na stránkách společnosti. Je to text, který odůvodňuje, proč se zajímáte o danou pozici. Uvádějte jej vždy, i když posíláte motivační dopis. Zdůvodněte v něm svou motivaci reagovat na nabídku, utkvíte tak personalistovi v paměti. Pár tipů pro průvodní dopis / email:

 • Do předmětu uveďte pozici, o kterou se zajímáte,
 • Buďte struční, optimální délka jsou dva odstavce, pokud je něco, co se nehodilo do životopisu (nebo motivačního dopisu), zmiňte to tady,
 • Vyzdvihněte souvislost mezi Vámi a danou pozicí a napište, proč na ni reagujete, a proč jste vhodný kandidát.

Závěrečné rady

 • Před odesláním zkontrolujte, zda je vše gramaticky a fakticky správně a bez překlepů.
 • Upravte formální a grafickou stránku – používejte jeden typ písma, nejvíce dvě velikosti, neutrální font a přiměřenou velikost.
 • Aktualizujte datum a místo.
 • Neklamte, nepřeceňujte se, ale ani nepodceňujte. Nechte si poradit od odborníků a věřte si.
 • U žádostí na kreativní pozice si pohrajte i s grafickým návrhem. Váš životopis může být pestrý, barevný, pohrajte si s obrázky, grafy nebo ikonami – cokoliv, co Vás graficky prezentuje, ale zároveň se v tom personalista rychle zorientuje.
 • Prohlédněte si příklady a šablony na internetu. Berte je však jako inspiraci, nekopírujte je. Pokud Vám s životopisem někdo pomáhal, zkontrolujte si, aby finální informace byly pravdivé.
Vytvořte si životopis online