Výpověd zaměstnance z pracovního poměru

Poslední aktualizace: 10. července 2017
Výpověd zaměstnance z pracovního poměru
Jak by měla vypadat žádost o rozvázání pracovního poměru výpovědí? Viz vzor - výpověd zaměstnance z pracovního poměru.

ABC, spol. s r.o.
Buřilova 18
140 00 Praha 4

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru (anebo Rozvázání pracovního poměru výpovědí)

 

Vážení,

u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako Marketingový manager na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 7. 2005.

Tímto v souladu s § 50 Zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.
Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

V Praze 20. 5. 2008

 

(podpis zaměstnance)

Martin Koloušek
nar. 17.12.1986, bytem Praha 9, Za Černým
mostem 1891, PSČ 190 00.

 

Doručeno společnosti ABC, spol. s r.o. dne 20. 5. 2008
Jméno, funkce, podpis