Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Poslední aktualizace: 8. července 2021
Okamžitou výpověď můžete podat za přesně stanovených podmínek.

To, za jakých podmínek lze podat okamžitou výpověď, si přečtěte v naší sekci o výpovědích.


Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu zaměstnance

Název společnosti
Adresa zaměstnavatele

Město, datum

Věc: Oznámení o okamžitém ukončení pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne. . . . . . . . . . . . . . . pracuji ve Vaší společnosti jako. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: druh práce podle smlouvy) .

Podle lékařského posudku MUDr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: jméno a příjmení lékaře) ze dne. . . . . . . . . . . . . . ., který jsem Vám předložil/a dne. . . . . . . . . . . . . . . na pracovišti, nemohu dále vykonávat svou práci bez ohrožení svého zdraví.

Protože jste mě v zákonem stanovené lhůtě nepřeřadili na jinou práci, rozhodl/a jsem se tento pracovní poměr s Vámi skončit, a tak tímto dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, okamžitě končím pracovní poměr ze zdravotních důvodů.

 

V.. . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zaměstnance

Převzal. . . . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . . . . . . . . .Uvažujete o změně kariéry?

Podívejte se na naše top obsazované pozice

Operátor výroby | Dělník | Montér | Skladník| Prodavač | Administrativní pracovník | Elektromechanik | Obchodní zástupce | Elektrikář | Elektrotechnik | Kontrolor kvality | Svářeč |

Hledat práci