Vzor výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnance

Poslední aktualizace: 8. července 2021
Zaměstnavateli můžete podat výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo ve zkušební době i bez uvedení důvodu.

Pokud podáváte výpověď ve zkušební době, končí pracovní den dnem doručení výpovědi, není-li v ní uveden den pozdější. Výpověď musíte vždy podat písemně a doručit ji druhé straně. Přečtěte si více o podání výpovědi.


Vzor výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnance

 

Název společnosti
Adresa zaměstnavatele
(zaměstnavatel)
Datum

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,
ve Vaší společnosti jsem byl/a zaměstnán/a jako …… na základě pracovní smlouvy ze dne ……. a doposud jsem v tříměsíční zkušební době.
Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k ……..

V ……. dne ………

(zaměstnanec, podpis)
Jméno a příjmení, adresa zaměstnance
Datum narození

 Uvažujete o změně kariéry?

Podívejte se na naše top obsazované pozice

Operátor výroby | Dělník | Montér | Skladník| Prodavač | Administrativní pracovník | Elektromechanik | Obchodní zástupce | Elektrikář | Elektrotechnik | Kontrolor kvality | Svářeč |

Hledat práci