Vzor žádosti o skončení pracovního poměru dohodou

Poslední aktualizace: 8. července 2021
Chcete-li ukončit pracovní poměr dohodou, napište zaměstnavateli žádost.

Po souhlasném vyjádření zaměstnavatele můžete uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru. Přečtěte si více o ukončení pracovního poměru v naší sekci o výpovědích.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnance.


Vzor žádosti o skončení pracovního poměru dohodou

Zaměstnavatel:
Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnanec:
Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

 

uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne . . . . . . . . . . . . pracuje zaměstnanec pro zaměstnavatele na pozici . . . . . . . . . . . .

Obě smluvní strany se dohodly na skončení tohoto pracovního poměru ke dni . . . . . . . . . . . .

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

 Uvažujete o změně kariéry?

Podívejte se na naše top obsazované pozice

Operátor výroby | Dělník | Montér | Skladník| Prodavač | Administrativní pracovník | Elektromechanik | Obchodní zástupce | Elektrikář | Elektrotechnik | Kontrolor kvality | Svářeč |

Hledat práci