Vzor výpovědi z důvodu organizačních změn

Poslední aktualizace: 2. dubna 2020
Vzor výpovědi z důvodu organizačních změn
Organizační změna provedená zaměstnavatelem může mít za následek výpověď z pracovního poměru.

(Zaměstnanec)

 

Robert Smolka
bytem V lipách 90, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
r.č. 760316/3091

 

Věc: Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Dne 7.2.2005 byla mezi Vámi a naší společností uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci na pozici Segmentový manager.

V souvislosti s rozhodnutím valné hromady naší společnosti ze dne 21.5. 2007 bylo rozhodnuto o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce a snížení nákladů společnosti, s nímž jste byl seznámen dne 1.2.2007, stáváte se v důsledku těchto organizačních změn pro další zaměstnávání u naší společnosti nadbytečným.

Vzhledem k tomu, že naše společnost nemá možnost Vás dále zaměstnávat v místě výkonu práce ani v místě Vašeho bydliště, a to i za předpokladu realizace předchozí průpravy a vzhledem k tomu, že, jak vyplývá z Vašeho sdělení ze dne 1.4.2007, jste nebyl ochoten přejít na jinou pro Vás vhodnou práci, která Vám byla ze strany naší společnosti nabídnuta,

dáváme Vám tímto výpověď podle ust. § 52, písm. c) zákoníku práce.

V Praze dne 30.5.2007

(Zaměstnavatel)

ABC, spol.s.ro
Marek Soukup
Generální ředitel

Výpověď byla zaměstnanci doručena dne: