Vzor výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Ve zkušební době vám může být ukončen pracovní poměr kdykoliv.

Během zkušební doby vám zaměstnavatel pouze oznámí, že s vámi ruší pracovní poměr. Více o skončení pracovního poměru si přečtěte v naší sekci o výpovědích.


Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Vzor výpovědi ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

 

Jméno a příjmení, adresa zaměstnance
Datum

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vážená/ý ………..

na základě pracovní smlouvy ze dne ……., jste u naší společnosti zaměstnána jako …….. Sjednaná tříměsíční zkušební doba dosud neskončila.

Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce rušíme pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí ke dni ……..

 

V ……………… dne ………………..

Název společnosti
Adresa zaměstnavatele
(razítko, podpis)

Vytvořte si tento dokument online