Na co nesmím při odchodu zapomenout?

Poslední aktualizace: 10. července 2017
odchod z práce - na co nezapomenout
Pokud přijdete o zaměstnání, musíte si dát pozor na své zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení. Více v článku: Na co nesmím při odchodu zapomenout?

<< Předcházející článek: Na co máte při odchodu nárok?

Zdravotní pojištění

Pokud přijdete o zaměstnání, musíte se postarat o své zdravotní pojištění, které musí být ze zákona uhrazeno.

  • Zaregistrujete-li se na příslušném Úřadu práce, zdravotní pojištění za vás bude hradit stát
  • Zaměstnáte-li se ihned, zaplatí za vás nový zaměstnavatel
  • Nezaměstnaní, kteří se nepřihlásí na Úřad práce, jsou povinni platit si zdravotní pojištění z vlastní kapsy

Každý pojištěnec má povinnost změny ohlašovat sám a to do 8 dnů od změny.

Zákon 592/1992 Sb. § 3b říká, že vyměřovacím základem u osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát (§ 3c) (dále jen „osoba bez zdanitelných příjmů“) je minimální mzda.

Dále pak v § 10 čteme, že osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Pojistné na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel je povinný odvádět za své zaměstnance kromě zdravotního pojištění i sociální pojištění. Je dobré se nahlásit na příslušný Úřad práce případně se stát osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, tak aby se pokrylo období vaší nezaměstnanosti. Pokud tak neučiníte, toto období se vám nezapočítá do důchodu, co se týče délky i výpočtu důchodu.

Bližší informace na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

>> Další článek: Hledám si práci – jak na to?