Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době

Poslední aktualizace: 11. února 2020
Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
Jste zaměstnanec a chcete ukončit pracovní poměr ve zkušební době? Nabízíme Vám příklad žádosti pro zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době.

ABC, spol. s r.o.
Buřilova 18
140 00 Praha 4
(zaměstnavatel)

 

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 

Vážení,

ve Vaší společnosti jsem byla zaměstnána jako Personální manager na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2008 a doposud jsem v tříměsíční zkušební době.
Tímto v souladu s § 66 Zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k 30. 5. 2008.

V Praze 24. 5. 2008

(zaměstnanec)

Petra Holánová
nar. 8.6.1977,
bytem Praha 7, Dělnická 27, 170 00.