Problémy v práci

Poslední aktualizace: 10. července 2017
Problémy v práci
Stále častěji se v souvislosti s prací skloňuje slovo mobbing, neboli šikanování na pracovišti. Jak se takové problémy v práci projevují?

Člověk se někdy bez vlastního přičinění dostane do situace, kdy ho práce pohltí, sežvýká a vyplivne bez jediné jiskřičky energie. Každodenní rutina a povinnosti, kterými omlouváme vynechání posilovny, setkání s přáteli nebo vánočního večírku pro děti, jsou velkými nepřáteli aktivního a plnohodnotného života. Funguje to v každém věku a postavení. Příznaky jsou očividné, ale všichni je přehlížíme a nepřikládáme jim velký význam.

Mobbing – šikanování na pracovišti

Stále častěji se v souvislosti s prací skloňuje slovo mobbing, neboli šikanování na pracovišti. Tento jev, který lze popsat jako neustálé pomluvy a ignorování jednotlivce či menšiny většinou, znepříjemňuje klima na pracovišti a brzdí jak šikanovaného, tak zdroj agrese i celý kolektiv.

Hlavním motivem mobbingu většinou bývá určitá odlišnost oběti, přičemž příčinou může být stejně dobře účes, postava, oblečení, jako i výjimečné pracovní výkony a výsledky. Mobbing je totiž jen špičkou ledovce a poukazuje na vážné problémy uvnitř firmy, v její kultuře a základním nastavení.

Vítězí-li politika nejostřejších loktů a bezohledného šplhání po kariérním žebříčku, je přítomnost mobbingu častější než v otevřené atmosféře, kde nevládne strach. Tam, kde neexistuje týmová spolupráce a kde neznají slovo kolektiv, často bojuje jeden pracovník proti druhému. Živnou půdou pro mobbing jsou i nevhodné pracovní podmínky, rozhodnutí managementu vyvolávající obavy, nebo ignorování potřeb pracovníků ze strany vedení. Spouštěči mobbingu se stávají nevyrovnané osoby, které jsou v první řadě ovládány strachem z vlastního selhání. Takoví lidé navíc trpí sníženým sebevědomím, které si podobnými způsoby snaží zvednout.

Když neco není v pořádku

Lidé, kteří se stali obětí mobbingu, to dříve či později vycítí sami, je tedy zbytečné podrobně rozebírat varovné signály a konkrétní projevy. Pro ilustraci proto jen několik otázek, při kterých jsou kladné odpovědi jasným znamením, že něco není v pořádku:

  • Přidělují vám úlohy, které lze označit za „ponižující“ nebo jsou zjevně nad vaše síly?
  • Dělali si kolegové někdy žerty z vašich osobních vlastností, jako například chůze, hlas a podobně?
  • Nescházejí vám delší čas z mysli lidí, kteří vám ztěžují pracovní život?Kritizují vás kolegové často?
  • Odtahují se od vás kolegové, se kterými jste předtím dobře vycházeli?
  • Šíří se o vás nepravdivé zvěsti?
  • Máte pocit, že vás kritizují častěji než ty, kteří pracují stejně dobře, jako vy?
  • Když vstoupíte do některé místnosti, zmlknou všichni přítomní?
  • Vyhýbáte se cíleně mimopracovním kontaktům (například účasti na firemní oslavě), protože se tam v posledním čase cítíte nepříjemně?“

Pokud už skutečně nemůžete dále, je třeba provést radikální řez vlastní kariérou a začít znova. Vyvarujte se však opakování stejných chyb; pokuste se přehodnotit své síly a najděte si práci, která vám sedne lépe. Nevíte-li si rady, poraďte se s odborníky, například z oddělení služeb zákazníkům na www.profesia.cz