Vzor výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky

Poslední aktualizace: 2. dubna 2020
výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky
Zaměstnavatel může skončit pracovní poměr z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků.

Vzor výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky

 

(Zaměstnanec)

Robert Smolík
bytem V lipách 90, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
r.č. 760316/3091

 

Věc: Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Dne 7.2.2005 byla mezi Vámi a naší společností uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci na pozici Projektového managera.

Od 1.2.2007 dosahujete neuspokojivých pracovních výsledků, neboť Vaše výsledky nesplňují kvalitativní požadavky stanovené vnitřními předpisy naší společnosti. Na skutečnost, že nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon přidělené práce, které spočívají v neuspokojivých pracovních výsledcích, jste již byl upozorněn přípisem ze dne 5.3.2007. Tento přípis taktéž obsahoval i upozornění na možnost výpovědi, pokud ve lhůtě 30 dní nedojde k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků.

Vzhledem k tomu, že přes výše uvedené písemné upozornění nedošlo v lhůtě tam uvedené k odstranění nedostatků ve Vaší práci, a tedy bez zavinění Zaměstnavatele nesplňujete požadavky Zaměstnavatele pro řádný výkon přidělené práce, dáváme Vám tímto výpověď podle ust. § 52, písm. f) zákoníku práce.

V Praze dne 25.4.2007

(Zaměstnavatel)

ABC, spol.s.ro
Marek Soukup
Generální ředitel

Výpověď byla zaměstnanci doručena dne: 25.4.2007

Robert Smolík