Vzor výzvy zaměstnavatele při nesplňování požadavků pro řádný výkon práce

Poslední aktualizace: 2. dubna 2020
Vzor výzvy zaměstnavatele při nesplňování požadavků pro řádný výkon práce
Nesplňuje-li zaměstnanec požadavky pro řádný výkon práce, zaměstnavatel ho může vyzvat k nápravě.

(Zaměstnanec)
Robert Smolka
bytem V lipách 90, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
r.č. 760316/3091

 

Věc: Výzva k odstranění vad práce dle § 52, písm. f) zákoníku práce

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 5.7.2007 jste v naší společnosti zaměstnán jako Segmentový manažer.

Tímto Vás upozorňujeme, že v současné době nesplňujete požadavky pro řádný výkon přidělené práce. Tyto požadavky spočívají v neuspokojivých pracovních výsledcích, zejména v tom, že poslední 3 měsíce Vaše výsledky nesplňují kvantitativní a kvalitativní požadavky dle vnitřních předpisu naší společnosti. Proto Vás v souladu s § 52, písm f) zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce,

Vyzýváme,

abyste odstranil neuspokojivé pracovní výsledky.

Současně Vás upozorňujeme, že pokud nedojde k odstranění neuspokojivých výsledků ke 20. dni následujícího měsíce od doručení této výzvy, zvážíme rozvázání pracovního poměru.

V Praze dne 6.3.2007

Zaměstnavatel

ABC, spol.s.ro
Marek Soukup
HR ředitel