Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Okamžitou výpověď můžete podat za přesně stanovených podmínek. Nahlédněte na vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


(Zaměstnanec)
Petra Javůrková
bytem Přívozní 654, Klatovy, PSČ 339 01
r.č. 810519/1981

 

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 3.3.2004 jste v naší společnosti zaměstnána jako Obchodní reprezentant.

V souladu s ustanovením § 55, odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, s Vámi tímto okamžitě

ruším pracovní poměr


neboť jste porušila pracovní kázeň, když jste se týden nedostavila do pracovního procesu bez udání důvodu.

V Klatovech 7.4.2007

(Zaměstnavatel)

ABC spol.s r.o
Petr Loukota, jednatel

Okamžité zrušení bylo zaměstnanci doručeno dne 7.4.2007.

Vytvořte si tento dokument online