Mzdy a benefity

Pro všeobecnou informaci o výšce platů se uvádí hodnota průměrné měsíční hrubé mzdy.

Pro všeobecnou informaci o výšce platů se uvádí hodnota průměrné měsíční hrubé mzdy. Jedná se o součet hrubých mezd skupiny jednotlivců vydělený počtem jednotlivců dané skupiny, které byly zúčtované k výplatě za dané období (jedná se o aritmetický průměr tak, jak ho známe ze školních lavic). Můžeme počítat průměrnou mzdu v podniku, v městě/obci, v národním hospodářství.
Nejčastěji se můžeme setkat s výpočtem průměrné hrubé mzdy v celé zemi, dle krajů, popřípadě za sektory národního hospodářství (například strojírenství, telekomunikace, zemědělství, atd.)

Údaj o průměrné mzdě v těchto případech zahrnuje platy vysoce kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců, z tohoto důvodu je třeba brát v úvahu i nižší vypovídací schopnost. Navenek vysoká průměrná mzda je zkreslená poměrně malou skupinou výborně placených zaměstnanců.
V regionu střední a západní Evropy všeobecně platí, že téměř 70 % zaměstnanců nedostává plat ve výšce oficiální průměrné mzdy. Větší vypovídací hodnotu proto má medián platu. Tato statistická veličina vyjadřuje střední hodnotu výšky mzdy, což znamená, že 50 % zaměstnanců vydělává méně anebo více, než je uvedená hodnota.

Související články