Firemní benefity pro zaměstnance

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019
Zaměstnanecké výhody jsou jedním z nejdůležitějších kritérií při posuzování atraktivity firmy v očích stávajících i potenciálních zaměstnanců.

Na pohovoru neodmítejte práci pouze na základě výše mzdy, která neodpovídá vašim očekáváním. Služební auto pro soukromé účely, mobilní telefon nebo připojení na internet z domova vám mohou zvýšit mzdu i o několik tisíc korun měsíčně.

Poselství zaměstnaneckých výhod

Pokud vám firma poskytuje také nefinanční výhody, znamená to, že vás nepovažuje pouze za nástroj sloužící k vytváření zisku. Má zájem na tom, abyste se ztotožnili s firemní kulturou, získali pocit sounáležitosti, chce podpořit fungování týmového ducha a co nejvíce vás motivovat. Jestliže vám zaplatí kulturní akce, sport, či jiné rekreační aktivity, chce tím s největší pravděpodobností kompenzovat vysoké pracovní tempo a nasazení, které od vás očekává.

Benefity a kompenzace

Je třeba rozlišovat benefity od kompenzací (náhrad). Náhrady znamenají právem nárokované proplácení některých služeb zaměstnanců zaměstnavatelem. Na rozdíl od toho benefity jsou finanční nebo nefinanční služby, které vám zaměstnavatel poskytuje, aby vám zkvalitnil život. Tím chce pozvednout vaši motivaci k vyššímu pracovnímu výkonu a pracovní loajalitu.

Způsoby poskytování zaměstnaneckých benefitů

Zaměstnanecké výhody může firma poskytovat dvěma způsoby:

 1. Plošné poskytování všech benefitů všem zaměstnancům, kdy všichni zaměstnanci mají nárok na všechny benefity. To, zda je čerpají, nebo ne, záleží jen a jen na nich.
 2. Cafeteria systém, v němž si zaměstnanec volí v rámci stanoveného limitu právě ty výhody, které pro něj představují největší hodnotu. Celkový rozpočet, který firma na tento způsob vyhradí, je stejný jako v případě plošného poskytování benefitů, ale pro vás, jako pro zaměstnance, je lepší, protože pomocí něj můžete optimalizovat čerpání zaměstnaneckých výhod podle toho, co osobně preferujete.

Nejoblíbenější benefity

Dle našeho průzkumu byly nejrozšířenějším benefitem v roce 2015 firemní akce. Zaměstnanci dále od zaměstnavatele dostávají nápoje na pracovišti zdarma a často zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům možnost vzdělávání. Velmi zřídka firmy dávají zaměstnancům příspěvek na bydlení nebo hradí nadstandardní zdravotní péči. Téměř třetina respondentů uvedla, že nedostává v zaměstnání žádný benefit. Tento podíl zaměstnanců se poslední roky nezměnil.

 • firemní akce,
 • nápoje zdarma,
 • vzdělávání,
 • flexibilní pracovní doba,
 • mobilní telefon pro soukromé účely,
 • zaměstnanecké slevy,
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření,
 • notebook pro soukromé účely,
 • práce z domu,
 • dovolená navíc,
 • strava nad rámec zákona,
 • auto pro soukromé účely,
 • zdravotní připojištění,
 • proplacení dopravy do práce,
 • proplacení sportovních aktivit,
 • sick day,
 • nadstandardní zdravotní péče,
 • příspěvek na bydlení.

Dohodněte se se zaměstnavatelem

Co dělat v případě, když vám benefity nabízené zaměstnavatelem nevyhovují, případně vám neposkytuje žádné? Můžete se jich domáhat?

Firma poskytuje nefinanční odměny dobrovolně, proto by domáhání se jich nebylo na místě. Nemusíte se však se současným stavem smířit. Zkuste si promluvit s vaším nadřízeným. Navrhněte, jaký benefit by byl pro vás a pro vaše kolegy vhodný a proč. Pokud se vám podaří zjistit, že podobné výhody poskytuje svým zaměstnancům většina konkurenčních společností, je pravděpodobné, že vás zaměstnavatel neodmítne. Můžete se pokusit spojit síly se svými kolegy. Jestliže mnozí z vás mají zájem o stejný nebo podobný benefit, zaměstnavatel možná spíše podpoří takový společný požadavek.

Toto jsou nejčastěji požadované benefity českých zaměstnanců:

 • odborné vzdělávání a účast na konferencích,
 • mobilní telefon i pro soukromé účely,
 • zdravotní pojištění,
 • jazykové vzdělávání,
 • nápoje zdarma (káva, čaj, minerálky)
 • flexibilní pracovní doba,
 • firemní akce,
 • parkovací místo v místě práce,
 • notebook pro soukromé účely,
 • auto pro soukromé účely,
 • proplacení dopravy do práce,
 • příspěvek na důchodové spoření,
 • dovolená navíc,
 • práce z domu,
 • slevy na produkty a služby společnosti,
 • sick day, proplacené volno na zotavení,
 • odstupné při odchodu do důchodu,
 • odměny při pracovních a životních jubileích,
 • příspěvek na bydlení,
 • strava nad rámec zákona,
 • příspěvek na dovolenou,
 • den volna na narozeniny,
 • ovoce na pracovišti,
 • odpočinková, relaxační místnost,
 • proplacení sportovních aktivit,
 • odkoupení nepotřebného firemního majetku za zvýhodněných podmínek,
 • nadstandardní zdravotní péče,
 • proplacení internetu využívaného doma,
 • půjčky pro zaměstnance,
 • masáže na pracovišti,
 • školka pro děti zaměstnanců,
 • poskytování tvůrčího placeného volna